• Cecilie Hjortland

Saksliste og dokumenter for Årsmøte i Psykiatrialliansen 2021
Årsmøtet avholdes den 2.juni kl 18. Møte holdes fysisk Kronstad DPS og kan også følges på Zoom.


Bruk følgende lenke URL: https://vid-no.zoom.us/j/69908332587pwd=TVVCMXVLdzEzRlZwV3VkdUVpNkNGQT09Under følger saklisten for årsmøtet:


Sak 1:Godkjenne de stemmeberettigede.

Alle som møter ellerfølger via Zoom har stemmerett.

Sak 2:Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskriveprotokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 9: Behandle forslag og saker Det er kommet forslag om å ha flere aktiviteter i Åsane


Sak10: Foreta følgende valg:

Styre:

LederPer H Nilsen - Ikke på valg

Nestleder Anette Dyngeland - Velges for to år

Styremedlem Svein Solberg - Oppnevnes for to år fra Bergen Kommune

Styremedlem Andreas Envy - Ikke på valg

StyremedlemAnne Christine Sæthre - Ikke på valg

Sasja Boserup Karlstad - Velges for to år


Styret får i oppgave å utnevne 1 til 2 nye styremedlemmer / varamedlemer


ChristerAlvær - Ikke på valg

Atle Pettersen - Velges for to år


Kontrollutvalg:

Kihm Andersen - Velges for to år

Eivind Vaksvik - Velges for to år

Velges ett varamedlemValgkomité:

Må velges på årsmøte-leder-medlemmer -varamedlem


Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Psykiatrialliansen sin årsberetning

- Årsregnskap

- Årsberetning


Budsjett for 2021
.pdf
Download PDF • 488KB
Foreløpig+årsregnskap+2020
.pdf
Download PDF • 1.55MB
Årsmelding 2021
.pdf
Download PDF • 435KB

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder Per H. Nilsen kontaktes på tel 97420104

Eller mail : ph-nils@online.noMvh

Styret i Psykiatrialliansen106 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle