• Cecilie Hjortland

Verdensdag for psykisk helse

Søndag 10.oktober er det Verdensdagen for Psykisk helse. Temaet i år er Livet under og etter Pandemien.


Vær oppmerksom, vær tilstede, følg opp!


Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet.


«Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. For dem må motstandskraften være bygget inn i selve omgivelsene. Resiliensen må finnes i relasjoner, i nærmiljøet og i samfunnet rundt.» (Peder Kjøs, 2021).


Pandemien har tatt bort flere viktige møteplasser og kontaktpunkter som vi før tok for gitt, men det har ikke tatt bort alle. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan følger opp oss selv og hverandre, som enkeltmennesker og som samfunn.ÅPENHET OM PSYKISK HELSE


Selv om det på mange måter har blitt større åpenhet rundt psykisk helse, så er det kun 1 av 3 som opplever at det er like lett å snakke om sin egen psykiske helse som sin fysiske helse. 43 prosent ville aldri fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk. (Omnibus Verdensdagen, 2021).


Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.


God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.FELLESSKAP, MESTRING OG GLEDE


Vårt motto er at hos oss er ALLE velkommen alltid!

Vårt fokus på treningene er på idrett, mestring, det sosiale og glede. Vårt tilbud er et lavterskeltilbud hvor det er ingen krav til prestasjon eller tidligere kunnskap. Her kan du komme uansett hvilken form du skulle være i. Vi har stort fokus på integrasjon og det å bringe sammen folk fra ulike kulturer, for videre å danne en felles sosial tilhørighet. Kjønn, kultur, alder - alle er velkommen hos oss. Her trener 20 åringer med 50 åringer og tenåringer med sin mor/ far. Det er viktig å presisere at selv om vi er et lavterskeltilbud, så er alle våre trenere og instruktører høyt kompetente, og ofte med lang og bred bakgrunn innen idretten. Så for oss her hos Psykiatrialliansen, så er det viktig for oss å markere akkurat denne dagen! Vi deler derfor også 5 gode grunner til at du også bør markere denne dagen:5 GRUNNER TIL Å MARKERE VERDENSDAGEN


  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

  • Du styrker din egen psykiske helse

57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle